Onze ervaring is dat onze tarieven circa 25% lager liggen, dan het gemiddelde uurtarief dat gehanteerd wordt door collega advocaten.
Wij zijn daardoor voor MKB ondernemingen zeer aantrekkelijk.

Gefinancierde Rechtshulp

Rechtshulpzoekenden die in aanmerking komen voor door de Overheid gefinancierde rechtshulp, kunnen door ons kantoor worden bijgestaan nadat door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging is afgegeven en de vastgestelde eigen bijdrage betaald is. De maximale grens in 2017 voor een alleenstaande ligt bij een fiscaal jaarinkomen op € 26.400,-; voor een gezin of samenwonende op € 37.300,-

Speciaal Tarief

Voor rechtshulpzoekenden die buiten dit systeem vallen en die rechtshulp zoeken voor een niet bedrijfsmatige of zakelijke aangelegenheid en die derhalve de btw niet in mindering kunnen brengen, hanteren wij een uitdrukkelijk lager tarief dan voor rechtshulpzoekende bedrijven.

Bepalen Uurtarief

Bij het bepalen van het uurtarief speelt het belang van de zaak een grote rol. Bij een gering rechtsbelang hanteren wij een lager uurtarief dan bij een groot belang.

All-in Tarief Afspraak

In sommige gevallen kan met de cliënt een all-in afspraak gemaakt worden indien de omvang van de werkzaamheden vrijwel vaststaat. Soms kan een echtscheiding daaronder vallen.

Rechtshulp Abonnement

Voor bedrijven geldt dat afspraken kunnen worden gemaakt op basis van een rechtshulpabonnement. Dit abonnement kan een bedrijf groot voordeel bieden. Als externe bedrijfsjurist en consultant staan wij u graag terzijde.