Ons uitgangspunt is dat uw probleem zo snel mogelijk adequaat moet worden opgelost.

Mediation

Advocaat en mediator werken intensief samen

Mediation is een wijze van conflict/geschiloplossing waarbij samen met de mediator, die deskundig is op het terrein van conflicten, emoties en communicatie naar een oplossing voor het conflict wordt gezocht.

Het doel van mediation is om een vergelijk tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Van

belang hierbij is dat het niet slechts gaat om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen betrokkenen te behouden. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter.

Mediation is een uitstekende manier om bij een veelvoud van conflicten de impasse te doorbreken. Door alle partijen bij elkaar aan tafel te plaatsen, elk onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator, krijgt een ieder de kans zijn of haar verhaal te doen. Op deze wijze ontstaat vaak meer begrip over en weer. Gezamenlijk wordt besproken wat de feitelijke problemen zijn, welke belangen mensen hierbij hebben en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn.

Van essentieel belang bij mediation is dat beide ‘partijen’ gemotiveerd zijn het conflict of geschil samen op te willen lossen. Mediation vraagt om een actieve inzet. Door deze actieve inzet zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de invulling van “de oplossing” wat resulteert in meer voldaan gevoel dan wanneer een rechter een uitspraak doet in een conflict.  De mediator is geen scheidsrechter en doet geen uitspraken over het geschil of conflict. Hij treedt op als procesbegeleider zodat partijen gezamenlijk tot de juiste invulling en oplossing van het conflict kunnen komen.

Voor meer informatie wil ik u graag verwijzen naar www.balansmediation.nl

x De Mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Hun belangen en toekomst staan daarbij voorop.