Heeft u hulp bij uw echtscheiding nodig? Paul van Dijk Advocaat ondersteunt u graag.

Echtscheidingsadvocaat in Groningen

Relationele problemen in de privésfeer kunnen vaak gepaard gaan met veel emoties, zo is onze ervaring.
Een huwelijk of samenwoning verloopt lang niet altijd op een wijze zoals men had  verwacht.
Het verdriet als gevolg van een echtscheiding zullen wij niet voor u weg kunnen nemen. Het is echter wel een gegeven dat als je juridisch juiste informatie en zorgvuldige en adequate ondersteuning krijgt, je de gevolgen van de scheiding of de verbreking van de samenwoning beter in de hand krijgt in de wetenschap dat jouw belangen de optimale aandacht krijgen.

Zeker zal dit van belang zijn wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn.
In zo’n situatie wordt van de ouders verwacht dat de ouders een ouderschapsplan op stellen waarin afspraken dienen te worden gemaakt over de omgang tussen ouders en kinderen, omtrent het gezag over de kinderen, waar gaan de kinderen hoofdverblijf houden en wie van de ouders betaalt welk deel van de kosten van de kinderen (o.a. alimentatie).
In de meeste gevallen zullen de scheidende partijen gemeenschappelijke zaken dienen te verdelen.

Nadat een huwelijk of samenleving is verbroken kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om het hoofdverblijf van de kinderen te wijzigen, eventuele problemen op het gebied van communicatie op te lossen of een hogere alimentatie of lagere alimentatie te verkrijgen wanneer een van de ouders meer of minder is gaan verdienen of in het geval de kosten van de kinderen zich wijzigen.

In een later stadium kunnen er ook wijzigingen aan de orde zijn voor wat betreft  het ouderlijk gezag over de kinderen of de omgang met de kinderen.
Het is altijd raadzaam om in dergelijke omstandigheden een met name ervaren advocaat in de arm te nemen. In vele gevallen kan een familierechtelijke procedure alleen gevoerd worden door middel van een advocaat.

Als kantoor streven wij ernaar in deze voor jou roerige periode de rechtzoekende zo goed als maar enigszins mogelijk is te begeleiden. De nadruk zal primair gericht zijn op een gezamenlijke oplossing, maar mocht dat beslist niet haalbaar zijn, dan zijn we er voor je in een te voeren procedure.

Kortom, je kunt bij Paul van Dijk Advocaat in Groningen terecht voor de volgende zaken:

  • Ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • Boedelscheiding
  • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Alimentatie
  • Levensonderhoud en wijziging daarvan
  • Ouderlijk gezag
  • Omgangs- en informatieregelingen
  • Wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
  • Erkenning/ontkenning vaderschap, etc.

Ook staan wij je graag bij in geval je in aanmerking kunt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van een te verkrijgen toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/.

Waar kunt u bij echtscheidingsrecht mee te maken krijgen: Advies of hulp nodig? Bel ons nu!