Bouwrecht voor particulieren, kopers en opdrachtgevers.

Advies of hulp nodig? Bel ons nu!

Wanneer heeft u met bouwrecht te maken:

 • als er gebreken zijn aan de gekochte woning;
 • als de aannemer onkundig heeft gebouwd;
 • als de aannemer failliet gaat;
 • bij gebreken aan de bouwvergunning;
 • als u aanspraak maakt op een bouwgarantie;
 • bij onduidelijkheden in het bestek;
 • als u tijdens de bouw van de woning uw baan verliest;
 • als u tijdens de bouw van de woning te maken heeft met een scheiding.

Bouwrecht voor aannemers:

 • als uw leverancier wanprestatie pleegt;
 • als uw leverancier failliet gaat;
 • als sprake is van doorvoering van kostprijsverhoging;
 • als sprake is van wanprestatie door onderaannemers;
 • bij tijdsoverschrijding;
 • bij meer- en minderwerk;
 • bij het opstellen van offertes;
 • bij problemen met de constructeur;
 • bij grondverzakking;
 • als de gemeente nalatig is;
 • bij een milieuvergunning.