Arbeidsrecht voor de werknemer.

Advies of hulp nodig? Bel ons nu!

Het hebben van een vast arbeidsinkomen vormt de basis van ieder huishouden.
Het arbeidsrecht is daardoor ook zo’n belangrijk rechtsgebied voor de individu en voor zijn/haar gezin.

Wanneer heeft u met arbeidsrecht te maken:

 • als het gaat om het aangaan van de arbeidsovereenkomst;
 • als het niet goed loopt op de werkvloer: slechte sfeer, te hoge werkdruk, teveel overwerk;
 • als u uw loon niet op tijd krijgt betaald;
 • als u uw werkgever wil verlaten en u gehouden wordt aan een concurrentiebeding;
 • als u maar geen vast contract krijgt;
 • als u ziek bent geworden van het werk;
 • als u na ziekte moet re-integreren;
 • als uw werkgever van u af wil of dreigt met ontslag;
 • als sprake is van een reorganisatie;
 • x De ervaring leert dat als u bij de werkgever met een advocaat aankomt, u een probleem extra ondervindt. Uw advocaat kan ook een adviserende rol hebben zonder dat hij direct bij uw werkgever in beeld komt.

Arbeidsrecht voor werkgevers:

Voor een werkgever is het arbeidsrecht nagenoeg het belangrijkste deel van het ondernemingsrecht.

Als werkgever krijgt u met arbeidsrecht te maken:

 • als u een keuze moet maken om arbeid te laten verrichten door een werknemer dan wel door een uitzendkracht dan wel door een ZZP’er;
 • als onduidelijk is welke CAO van toepassing is dan wel als u een keuze kan maken tussen CAO´s;
 • als u gebruik zou willen maken van het systeem van Payrolling;
 • als u speciale bedingen wil opnemen in een arbeidsovereenkomst zoals een boetebeding, een relatiebeding of een concurrentiebeding.

Arbeidsrecht komt direct om de hoek:

 • bij ziekte en re-integratie;
 • bij inkrimping van de onderneming of bij uitbreiding;
 • bij veranderende situaties in het bedrijf;
 • bij ontslag;
 • bij conflicten.