Proeftijd

Proeftijd

Doel:

De proeftijd is ervoor om partijen met elkaar te laten kennismaken voor wat betreft geschiktheid en vaardigheden.

Duur:

De duur van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 jaar is maximaal 1 maand. Is sprake van een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer of voor onbepaalde tijd, dan bedraagt de proeftijd maximaal 2 maanden.

Als een CAO van toepassing is, is een afwijking mogelijk.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden kan geen proeftijd meer worden opgenomen.

De proeftijd begint te lopen op het moment dat de werkzaamheden van de werknemer feitelijk zijn aangevangen. Dit kan een ander moment zijn dan de formele ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst.

Gevolg:

Tijdens de proeftijd kan ieder van partijen de arbeidsovereenkomst beƫindigen zonder ontslagvergunning of toestemming van de ander.

Het is niet mogelijk de proeftijd op te schorten ingeval van ziekte van de werknemer.

Hebben partijen al eerder met elkaar gewerkt, dan kan bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen.