Proeftijd

Proeftijd Doel: De proeftijd is ervoor om partijen met elkaar te laten kennismaken voor wat betreft geschiktheid en vaardigheden. Duur: De duur van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 jaar is maximaal 1