De indexering over de alimentatie wordt niet betaald, wat nu?

Het is nu begin januari en uw ex-partner heeft de wettelijke indexering niet betaald. Wat kunt u doen?

Jaarlijkse indexering alimentatie

Elk jaar wordt de alimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. Dat geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Het indexeringspercentage per 1 januari 2014 is vastgesteld op 0,9%. De verhoging geldt automatisch, hiervoor is geen brief of formulier vereist.
Maar wat nu als uw ex-partner de indexering niet toepast  maar het oude bedrag blijft betalen, misschien zelfs al jarenlang? Natuurlijk stuurt u dan eerst uw ex-partner een e-mail of een briefje om op de indexering te attenderen. Als dat geen effect heeft, of als uw ex-partner mededeelt niet van zins te zijn om de indexering te betalen, onderneem dan actie.

Tip: stel dat niet uit. Het recht op inning van achterstallige alimentatie en indexering verjaart namelijk na vijf jaar. Achterstallige alimentatie ouder dan vijf jaar kan niet meer worden geïnd. Indien u tussentijds, dus binnen deze vijf jaar, uw ex-partner had aangemaand (en u kunt dat bewijzen), is de verjaring daarmee gestuit. Het gevolg daarvan is dat ook oudere achterstanden nog geïnd kunnen worden en dat de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw begon op de datum van de aanmaning.

Hierna volgt een stappenplan.

Stap 1: Ga na of de indexering is uitgesloten

Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Misschien heeft u bij de echtscheiding (of later) de indexering uitgesloten of bent u met elkaar een andere wijze van indexeren overeengekomen. U kunt dit voor de partneralimentatie nakijken in het echtscheidingsconvenant en voor de kinderalimentatie in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. Is er geen uitsluiting of andere wijze van indexering opgenomen, dan vindt de wettelijke indexering plaats. Ook als er niets is opgenomen over de indexering, is de wettelijke indexering van toepassing.

Stap 2: Bereken de achterstand en maak een overzicht

Betreft de achterstand alleen de indexering in 2014, bereken dan het nieuwe alimentatiebedrag voor 2014 door de maandelijkse alimentatie van 2013 te vermenigvuldigen met 1,009. Is de indexering al enige jaren niet betaald, dan kunt u de hoogte van de jaarlijkse bedragen berekenen op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Maak een duidelijk overzicht van de jaarlijks te betalen bedragen, de betaalde bedragen en de achterstand.

Stap 3: Schrijf uw ex-partner aan

Stuur uw ex-partner een brief over het bedrag dat maandelijks betaald moet worden en over het bedrag van de achterstand. Voeg het overzicht van stap 2 bij en vermeld het bankrekeningnummer waarop de alimentatie moet worden overgemaakt. Stel in de brief een duidelijke termijn waarbinnen de achterstand betaald moet zijn. Om de verstandhouding niet onder druk te zetten, zou u de eerste melding per e-mail kunnen sturen. Bij niet reageren en bij grotere achterstanden doet u er verstandig aan om de brief aangetekend te verzenden.

Stap 4: Geef de incasso uit handen

Blijft uw ex-partner in gebreke, en wordt de geïndexeerde alimentatie en/of de achterstand niet binnen de gestelde termijn betaald, dan staan voor u de volgende wegen open.

a. Geen beschikking: advocaat
Is de alimentatie alleen in een convenant of ouderschapsplan vastgelegd en niet in een beschikking van de rechter, dan dient u zich tot een advocaat te wenden. Er moet dan eerst een verzoek bij de rechter worden ingediend om de alimentatie te laten vastleggen in een rechterlijke uitspraak (beschikking). Tip: het is ook voldoende als het convenant of ouderschapsplan in een beschikking is bekrachtigd: in de beschikking zijn dan geen bedragen opgenomen, maar aan het eind is iets opgenomen als “wordt bepaald dat de inhoud van het aangehechte convenant deel uitmaakt van deze beschikking”

b. Wel beschikking, achterstanden niet ouder dan 6 maanden: LBIO
Is de alimentatie wel in een beschikking vastgelegd of bekrachtigd, en zijn de achterstanden niet ouder dan 6 maanden, kunt u het LBIO verzoeken om de inning
over te nemen. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Als uw ex-partner in gebreke is (en blijft), brengt het LBIO bij uw ex-partner een vergoeding van 15%
van de achterstand in rekening.

c. Wel beschikking, achterstanden ouder dan 6 maanden: deurwaarder
Is de alimentatie in een beschikking vastgelegd of bekrachtigd, maar zijn de achterstanden ouder dan 6 maanden, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Daaraan zijn voor u wel kosten verbonden.

Grosse nodig
Zowel voor het LBIO als voor de deurwaarder heeft u de originele beschikking van de Rechtbank nodig (deze wordt de grosse genoemd). U kunt deze opvragen bij de advocaat die u heeft bijgestaan in de echtscheiding of de alimentatieprocedure. Let op: er kan geen inning plaatsvinden op basis van een kopie van de beschikking.

Bron: dejongmoons.nl, gepubliceerd op 2 januari 2014.